fredag 19 oktober 2012

HURRA!!! KULTURHUSET i Järpen räddat!

Igår, torsdagen den 18 oktober tog kommunstyrelsen i Åre beslutet att behålla Kulturhuset i Järpen i kommunal ägo! Det ska inte säljas. Ett nyttjandeavtal håller på att utarbetas. Enligt detta får Åre konstförening nyttja huset utan kostnad i tre år. Motprestationen blir att Åre konstförening anordnar minst tio kulturaktiviteter per år. Fyra av dem ska vara utställningar av yrkesverksamma konstnärer. Studiecirklarna som också håller till i huset får vara kvar på samma villkor som tidigare.

Åre konstförening håller ett möte på söndag 21 oktober kl.15 i Kulturhuset i Järpen, då vi diskuterar framtiden och gläder oss åt att vår aktion KONSTMARATON givit resultat! Välkommen!

TACK alla ni som medverkat och medverkar i KONSTMARATON under 2012!
Utan era insatser hade vi inte nått det här resultatet!

KONSTMARATON fortsätter som planerat, med nya utställare varje vecka fram till mitten av december.

Åre konstförening
genom Marika Wahl-Lindberg, samordnare av Konstmaraton

1 kommentar: