Protokoll & Annat

Pressmeddelande  20 juli 2012
HUMOR, SKÖNHET OCH MELANKOLI PÅ NYA GALLERI UTOPI

Galleri Utopi har sin första vernissage på lördag den 28 juli. Det är
Jeanette Wahl som lanserar sitt eget projekt, ett internationellt
pop-up galleri och premiären blir på Konstmaraton i Järpens kulturhus.
Galleri Utopi finns inte på en specifik adress utan ska kunna dyka upp
lite varstans i världen till exempel på ett hotell, en festival eller
på ett kafé.
        - Idén till galleriet väcktes genom en önskan att återknyta kontakten
med människor jag saknat som också delar engagemanget för konsten,
säger Jeanette Wahl. När man jobbar med kultur är det ofta så att man
möter spännande, kreativa personer som man jobbar intensivt med en
period och sedan skiljs man åt. Nu kommer jag att ”byta konstnärer”
med vänner och kollegor i till exempel Paris, London, Québec och
Dakar. Mycket för att det bästa och roligaste sättet att träffas
faktiskt är att jobba ihop.
        Tanken är att verksamheten ska vara ideell och fungera som ett
kreativt forum för kulturutbyte. Det är den utopiska idén och därför
känns det extra roligt att premiären blir under ockupationen av
Kulturhuset i Järpen. Alla konstnärer som är med i Galleri Utopi
stödjer också den ideella kampen för att bevara kulturhuset.
        Jeanette Wahl har bjudit in fem konstnärer till galleriets kick-off .
Den röda tråden i utställningen är humor, skönhet och melankoli.
        Ulf Frödin gör politiska karikatyrer och skämtteckningar som ofta
syns i DN. Frödin har fått tecknaren EWK:s pris för sin träffsäkra
satir, av många ansett som de politiska tecknarnas Nobelpris.
Ruth Goldmann som är representerad på bland annat Moderna museet och
British Museum har utvecklat en egen grafisk teknik med mustiga lager
på lager av färg och vackra och sensuella naturmotiv. Hon har också
ett förflutet som populär gästlärare på Östersunds konstskola. Båda är
från Stockholm.
Jukka Vikberg, skulptör från Finland, visar två verk som väcker
nostalgiska tankar om somrar som flytt. Vikberg är känd för sina
rörliga skulpturer som bla finns i Malmö konstmuseums samling.
Kajsa-Tuva Henrikssons färgrika målningar har uppmärksammats för sin
unika förmåga att sprida glädje. På Galleri Utopi fördjupar hon sig i
tankar om liv och död. Jimmy Dahlbergs metallskulpturer, som han
skapar med hela kroppen, förmedlar skönhet och mystik, ljus och
mörker. Båda är från Östersund. Jeanette Wahl, som nyligen mottog
museernas pris ”Årets utställning” för ”Allt om Paradiset” som hon
producerat på Jamtli, deltar också själv med måleri och installationen
”Lavendeldusch” som är tänkt att vara både vacker och rolig.
  Under utställningsveckan pågår också Järpens Målarstugas sommarkurs i
konst för barn - där deltagarna bl.a. hämtar inspiration från Galleri
Utopis utställning. Fika finns i sommarkaféet lördag-söndag.
        Utställningen öppnar lördagen den 28 juli och pågår till och med den 2 augusti.
Öppettider: lördag-onsdag kl.12-18. Torsdag kl.16-20.Medborgarförslag angående Kulturhuset i Järpen
(Gamla Notvallsgården)

Undertecknade medborgare vill framföra följande till kommunfullmäktige i Åre kommun: Sälj inte Kulturhuset i Järpen! Vi kräver att det också fortsättningsvis ska ägas av kommunen, att huset ska kunna fungera som utställningslokal för konst och användas för olika kulturaktiviteter.

Kulturhuset har en historia som sträcker sig tillbaka till en förindustriell period. Byggnaden är en av de äldsta i Järpen och var mangårdsbyggnad i gamla Notvallsgården, som stod där kommunhuset nu står. Huset flyttades till sin nuvarande plats år 1957, efter att dåvarande länsantikvarie Lennart Björkquist föreslagit att byggnaden borde bevaras; municipalfullmäktige anslog 25 000 kronor till flyttningen. Under en period användes byggnaden som Åre kommuns bibliotek. Utställningslokal blev den år 1987 då Åre Konstförening öppnade utställningen ”Nutida svensk konst”, den första av många utställningar av god kvalitet. Sedan dess har Åre konstförening årligen genomfört c:a fyra utställningar med både nationellt kända och lokalt förankrade konstnärer. En försäljning av Kulturhuset, som är kommunens enda ändamålsenliga utställningslokal för konst, medför en kvalitetssänkning av det existerande konstutbudet. Det innebär också en rasering av en lokalt fungerande kulturmiljö; sedan flera år tillbaka använder minst tre olika grupper huset varje vecka för olika aktiviteter knutna till konstnärligt arbete.

I en kommun som Åre, där kulturfrågor inte har en egen nämnd för beredning av ärenden, är medborgarnas eget engagemang i kulturpolitiken särskilt betydelsefullt. I kommunen finns många kunniga och intresserade kulturarbetare, inte minst inom konstfältet. Detta har medfört att konstutbudet inom kommunen de senare åren haft ett markant uppsving, särskilt koncentrerat till Konstens vecka, men också nu genom aktionen Konstmaraton. Engagemanget runt Konstens vecka har gjort Åre kommun till den kommun i Sverige där det genomförs flest arrangemang under veckan. Konstmaratonaktionen, som uppstått som en protest mot beslutet om försäljning, visar genom sin omfattning på ett stort konstengagemang och ett omfattande missnöje med att huset ska säljas. Hitintills har 40 konstutövare i och utanför kommunen bokat in sig på Kulturhuset. En försäljning innebär också att en av få kvalitetsmässigt bra utställningslokaler utanför Östersund försvinner.

Konst och kultur är betydelsefulla faktorer i samhällbygget, lokalt, regionalt och nationellt och av vikt för medborgarna. Det ligger därför ett stort ansvar hos kommunpolitiker att agera för medborgarnas bästa i detta avseende; det handlar om tillgänglighet och om kvalitet; djupast sett är det en fråga om demokrati.

Åre är ett starkt varumärke och detta varumärke skulle kunna förstärkas ytterligare genom en aktiv kulturpolitik. Det ligger ett stort symbolvärde för en kommun att ha ett kulturhus och en försäljning skadar kommunens anseende. Ett rikt och varierande kulturutbud, i tillägg till allt det andra som kommunen kan erbjuda skulle göra det ännu mer lockande att bosätta sig här. Turismen, som tillför kommunen åtskilliga besökande, stärks också genom ett kvalitetsmässigt bra konstutbud.  
Kommunen ansvarar för driften av Kulturhuset, för innehållet svarar kommunmedborgarna själva genom ideella insatser. Kostnaden för kommunen måste anses som synnerligen låg med tanke på utfallet i form av hälsobringande effekter för medborgarna, tillfällen att se erkänt god konst samt goodwill för kommunen. Det vore misshushållning med humankapital att inte behålla Kulturhuset i kommunens regi. 

Vi, undertecknade, yrkar:
att Kulturhuset förblir i kommunens ägo!

Järpen 8 mars 2012

Arbetsgruppen ”Stoppa försäljningen av Kulturhuset i Järpen”:
Eirin Marie Solheim Pedersen (KRO/KIF representant i Åre kommun),
Ulla Gärdin (Undersåkers hembygdsförening), Eva Björklund (Åre Konstförening),
Gunnel Lindman (Åre Konstförening), Ingegerd Bergwall (Åre Konstförening),
Ann Marie Adler Lingesten (Föreningen Målarstugan),
Ulla-Britt Olander (Målarcirkeln), Arne Torndahl (Kulturhusets målargrupp)
 I tillägg stöder 438 personer detta upprop