söndag 20 maj 2012

LITEN SEGER

FÖRSÄLJNINGEN AV KULTURHUSET ÄR TILLFÄLLIGT STOPPAD! I skrivande stund verkar det som om vårt engagemang för att stoppa försäljningen av Kulturhuset i Järpen burit frukt. På stormötet om Kulturhuset framtid (3 april) kom de första antydningarna om att politikerna ändrat uppfattning, enligt två av de närvarande politikerna (Leif Nord (m) och Anna-Caren Sätherberg (s) fanns det en enighet över blockgränsen att inte gå vidare med försäljningen. Engagemanget var för stort. Medborgarna för högljudda. Kommunalrådet Maria Kjällström försäkrade arbetsgruppen på ett möte 4 maj att det åtminstone inte blir någon försäljning i år. Men frågan om hur huset ska användas i framtiden behöver diskuteras, så att inte samma situation uppstår igen någon gång längre fram när det återigen kommer sparkrav. Maria Kjällström bekräftade i fredags återigen under ett annat möte att försäljningen stoppats och sade också att hon utgick från att Kultur och Fritid kommer att tillföras medel så att hyra och andra utgifter kan betalas. För enligt Berit Lind, kommunens kulturchef har det bara beviljats medel för det första halvåret. PROTOKOLLFÖRT BESLUT VORE FINT; medborgarförslaget ska tas upp på ett kommunfullmäktigemöte i september, kanske vi måste vänta till dess.

I ett längre perspektiv är alltså inte frågan om Kulturhuset löst och arbetsgruppen har förutom ett möte med Maria Kjällström (4 maj) också haft ett möte med Berit Lind (15 maj) för att diskutera hur vi ska tänka och göra för att förhindra att en liknande situation uppstår igen. För närvarande ser alternativen ut på följande sätt: ett nyttjandeavtal med någon förening eller tillbaka till hur det var före kommunstyrelsebeslutet, dvs att Kultur och Fritid har ansvar för huset och verksamheten. För ett nyttjandeavtal behövs en förening, typ “Kulturhusets vänner”, vilket t.ex. skulle göra det möjligt att söka bygdemedel för att genomföra en handikappanpassning. Det finns emellertid ingen förening, typ “Kulturhusets vänner”, bara en massa människor som engagerat sig för huset och konsten. I skrivande stund har åtminstone jag svårt att se vilka som skulle vilja ta på sig ansvaret för att driva huset genom en förening. Åre konstförening vill inte, så vitt jag vet. Vi som sitter i arbetsgruppen är inte heller beredda att ta initiativ för att bilda en ny förening, inte nu. Kanske kan det bli så senare, kanske finns det andra som skulle kunna tänka sig, vad vet jag?

Om Kulturhuset fortsätter att vara under Kultur och Fritid, alltså fortsätter att vara ett kommunalt ansvar, med ungefär samma struktur för användandet som det hitintills varit (vem som helst kan boka huset, det finns en taxa, hyran och driften säkras av kommunen), och med samma möjlighet till konstutställningar och användande för de brukargrupper som nu håller till där, behöver frågan om handikappanpassning lösas. Ett kommunalt lån på 500 00:- under 20 år, skulle emellertid endast öka utgifterna med ca 2000:-/mån. Som ni förstår är det egentligen inga stora summor det är fråga om (125 000:-/år).

KONST- OCH KULTURFRÅGOR BEHÖVER KOMMA HÖGRE UPP PÅ DEN POLITISKA DAGORDNINGEN. Hur tänker vi som bor i Åre kommun om konst och kultur och hur tänker politikerna? Vad vill vi ska finnas och hur skulle vi vilja utveckla det som redan finns? Glädjande nog verkar ett av resultaten av engagemanget runt Kulturhuset vara att frågan om en kulturplan för Åre kommun väckts. Enligt Maria Kjällström har Kultur och Fritid fått i uppdrag att komma med ett förslag till kommunstyrelsen hur en sådan ska kunna utarbetas. En kulturplan skulle göra det lättare att sätta Kulturhuset in i ett större perspektiv, lättare att se vad det ska användas till och hur det skulle vara möjligt att utveckla driften.

KULTURPLAN – JA!

Vårliga hälsningar!
För arbetsgruppen “Stoppa försäljningen av Kulturhuset”
Eirin Pedersen
Bildkonstnär och KRO-rådgivare i Åre kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar