torsdag 4 november 2010

Darwin, koraller och virkning

Hej alla!
Här är ytterligare några inspirationslänkar för att spinna vidare på Gentle Actions som Eirin Pedersen skrev om i utskicket till konst- och kulturanhängare.
Kanske vi borde applicera detta till mossor och lavar för att knyta an till vår vackra fjällmiljö?
Hälsningar
Sonja M

PS! Vill du hitta fina inspirationsfoton, sök på internet bilder med orden "crochet" och "corals"..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar